logo
marketing@wpmaster.hu
+202553361

Írj nekünk!


[recaptcha]

Hogyan és mire használjuk az Internetet?

Hogyan és mire használjuk az Internetet?

2016. novemberében online felmérést végeztünk az internetezési szokásokról és a honlapokról. Az online kérdőívet 150-en töltötték ki, a kitöltőket Facebook segítségével toboroztuk. A kitöltők kb. egyharmadát szakmai csoportokban (pl. webfejlesztők, kisvállalkozók, marketing szakértők) értük el, kétharmaduk nem szakmabeli. A kitöltők átlagéletkora 38,6 év a legfiatalabb kitöltő 16, a legidősebb 75 éves, 40 százalékuk férfi, 60 százalékuk nő. Az internetezési szokások vizsgálatának célja annak kiderítése volt, hogy milyen gyakran, milyen eszközökön internetezünk, és milyen felületeket használunk.

A kitöltők 94 százaléka naponta többször internetezik, 3,3 százaléka naponta egyszer, 1,3 százaléka folyamatosan. Ebből megállapítható, hogy aki aktív internet használó, minden nap internetezik. Persze ez csak a kitöltőinkre igaz, de vajon elmondható minden internetezőre? Véleményünk szerint igen.

Az internetezéshez leggyakrabban használt három eszköz megoszlása közel azonos. A kitöltők 34,4 százaléka laptopot, 33,1 százaléka asztali számítógépet, 29,8 százaléka pedig mobiltelefont használ leggyakrabban. Megvizsgáltuk, hogy van-e összefüggés a nemek és korosztályok, illetve az eszközhasználat között. A férfiak 52 százaléka asztali számítógépet használ leggyakrabban, a nőknél ez az arány csak 20 százalék. A laptop, mint leggyakrabban használt eszköz mindkét nemnél 34-34 százalék, a mobiltelefon a nőknél 41 százalék, a férfiaknál pedig csupán 13 százalék. A korosztályok tekintetében 50 év alatt nincs szignifikáns különbség az eszközhasználatban, a három eszköz kb. egyharmados arányban oszlik meg. Az 50 év feletti korosztálynál azonban megváltozik az arány, 55 százalékuk asztali számítógépet használ leggyakrabban internetezésre, 22-22 százalékuk pedig laptopot, illetve mobiltelefont.

Megvizsgáltuk, hogy milyen céllal internetezünk, a következő táblázatban ennek az eredményét láthatjátok egyrészt az összes kitöltőre vonatkozóan, másrészt külön férfiakra és külön nőkre vonatkoztatva.

A férfiak és nők közti különbségeknél azokat az értékeket emeltük ki, ahol 10 százaléknál nagyobb az eltérés. Ebből jól látható, hogy a férfiak általánosságban sokkal több mindenre használják az internetet.

A következő két kérdéssel arra kerestük a választ, hogy milyen felületeket használnak az internetezők és melyiket használják a leggyakrabban. Ennek eredményei a következő táblázatban láthatók.

Megvizsgáltuk, hogy a férfiak és nők között van-e különbség és megállapítottuk, hogy a férfiak 43 százaléka, míg a nőknek csak 27 százaléka jelölte meg a Google keresőt leggyakrabban használt felületként. A Facebook-ot pedig a nők 52 százaléka és a férfiak 41 százaléka jelölte meg, ezen kívül más szignifikáns eltérést nem találtunk.

A különböző korosztályokat is megvizsgáltuk és megállapítható, hogy a 30 alattiak 11 százaléka a Messengert használja leggyakrabban, ez az arány 50 év felettiek esetén 0 százalék, 30 és 50 között pedig 0,6 %. A többi felület leggyakoribb használatában nincs szignifikáns eltérés a különböző korcsoportok között.

Miért fontosak ezek az eredmények? Természetesen azért, mert a marketing tervezés során nagyon fontos megismerni célcsoportunk viselkedését, hiszen így pontosabban lehet célozni, hatékonyabban használhatóak a különböző eszközök.

Következő cikkünkben a kutatás másik részének eredményeit mutatjuk be, mely a honlapokról szólt. Szó lesz arról, hogy hogyan értékelik az emberek a magyar honlapokat és milyen tényezőket tartanak fontosnak a honlapokkal kapcsolatban.

Addig is ha bármi kérdésed van, írd meg!


[recaptcha]